Буцах

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

 

Зөвшөөрлийн тухай хууль 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан шалган шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн дараах аж ахуйн нэгжүүд эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх төслийн /2022 оны 01 дүгээр сард төсөл тэнцсэн/ 2 дугаар шатны материалыг 2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор бүрдүүлэн Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт ирүүлнэ үү. Хугацаа хэтрэн ирүүлсэн материалыг хүлээн авахгүй ба хүсэлт гаргаагүйд тооцохыг мэдэгдье.

ЭМНЭЛЭГ

1. Мүүн лайт вип бюти ХХК  

2. Эффект ХХК  

3.  Даун таун хаят групп ХХК

4.  ЦОП ХХК  

5.  Цуврай ХХК  

6.  Түмэн чанар ХХК  

7.  Ихэр бумбант ХХК

8.  Өсөх глобаль ХХК  

9.  Ишүүгэн ХХК

10. БССГЦ ХХК  

11. Гомнас өгөөмөр гурван сайхан ХХК

12. Даймонд сентр ХХК

13. Гүн молор ХХК

14. Урган дэлгэрэх ХХК /2 дугаар шатанд ажлын байрны дүгнэлтээр тэнцээгүй ба дахин хүсэлт ирүүлээгүй-2022.03.16/

15. Эндермоспа монголиа ХХК /2 дугаар шатанд ажлын байрны дүгнэлтээр тэнцээгүй ба дахин хүсэлт ирүүлээгүй-2022.02.10/

 

ЭМИЙН САН:

16. Грийн биотех ХХК

17 . Үнэрт дурсгалж ХХК

18. ЭМТ хонхлой цэцэг ХХК

19. Од тара ХХК

20. Бирокон ХХК

21. Сутай санора ХХК

22. Үндсэн өргөө ХХК

23. Эрин тайгам ХХК

24. Эй Эл Эм фарм ХХК

25. Азифарм ХХК /БЗД, 24-р хороо/

26. Азифарм ХХК /ЧД, 2-р хороо/

27. Азифарм ХХК /БГД, 10-р хороо/

28. Азифарм ХХК /БЗД, 6-р хороо/

29. Азифарм ХХК /ЧД, 7-р хороо/

30. Буян од баян ХХК

31. Номгон фарм ХХК

32. Номт нуур ХХК

33. Эн Эм ти хөдрөг ХХК

34. Дэлгэрэх баян дэвжих ХХК

35. Миракл медиа ХХК

36. Гүн шүр ХХК