Буцах

Нарийн мэргэжилээр төгсөж буй эмч нарын анхааралд

НЭМГ-ын захиалгат 2020 оны А/491  тушаалаар  үндсэн мэргэжлээр суралцаж төгссөн эмч нарын анхааралд: 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 1 тоотод ирж гэрээний дагуу ажил үүргийн хувиарлалтаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-өөс 12 дугаар сарын 02-ны хооронд ирж хийлгэнэ үү.