Буцах

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгч байгууллагуудыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 34 дүгээр зүйлийн дагуу сонгон шалгаруулж, шууд гэрээ байгуулах тул үнийн саналыг ирүүлж оролцохыг урьж байна. / багцаар болон төрөл тус бүрээр/

Үнийн саналын материалыг 2022 оны 09 дугаар сарын 19-ны өдрийн 15.00 цаг хүртэл Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Булганзаяа хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Хаяг: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Нийслэлийн Засаг захиргааны V байр, С.Лхагвасүрэнгийн гудамж Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

           Утас: 77990101-3

Жич: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь дараах багцаар болон төрөлтэй байна. Үүнд:

 

  1. Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
  2. Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
  3. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар болон Төрөлжсөн эмнэлэг, сувиллын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
  4. Анхан шатны өрх, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг

Шалгуур:

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан боловсруулах зарчим, төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ бэлтгэх заавар, нэмэлт төсөв, түүнтэй холбогдсон үйл ажиллагааны бүртгэлийг хөтөлж байсан туршлагатай байх;

2.    Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах туршлагатай.

3.    Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл бэлтгэж байсан бол давуу тал болно.

4.    Гүйцэтгэгч нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогчоор ажилсан байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

5.    Гүйцэтгэгч нь СТОУС, НББОУС, УСНББОУС-аар мэргэшсэн, их дээд сургуульд багшилж байсан бол давуу тал болно.

6.    Гүйцэтгэгч байгууллага нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж чадах магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой, мэргэшсэн нягтлан бодогч, аудитор 3 ба түүнээс дээш байна.