Буцах

Эх дэлхийн өдөр аян. Хүн бүр байгал хамгаалагч