Буцах

Тайлангийн маягт

Маягтын нэр Зориулалт Маягт Заавар1 Заавар2
1 Төрөлжсөн кабинетуудын үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ-301-309 Улс, Хувийн эмнэлгүүд
2 Сувиллын үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ-203 Улс, Хувийн эмнэлгүүд
3 Эмийн сангийн тайлан Улс, Хувийн эмийн сан
4 Сарын мэдээний маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
5 Амбулаторт хөтлөгдөх маягтууд Улс, Хувийн эмнэлгүүд
6 Стационарт хөтлөгдөх маягтууд Улс, Хувийн эмнэлгүүд
7 Үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ-201 Улсын эмнэлгүүд
8 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны үйл ажиллагааны хураангүй мэдээ ААНБ-2 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
9 Улирлын мэдээний шинэчлэгдсэн маягт-ЭМТ-6 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
10 ҮСХ-ны даргын тушаал Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
11 ЭМС-ын 2019 оны А611 тушаал Улс, Хувийн эмнэлгүүд
12 Хүний нөөц хүчин чадлын тайлан ЭМТ-401 , 402 Улс, Хувийн эмнэлгүүд
13 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаааны тайлан ЭМТ-202 Хувийн эмнэлгүүд
14 Өрх, сумын тайлан Улсын эмнэлгүүд