Буцах

Налайх дүүргийн өрхийн Эрүүл мэндийн төв

Хороо ӨЭМТ-ийн нэр Хаяг Утасны дугаар
1 Нарны эрч ӨЭМТ БГБХН 7-р хороо өвөршөнд задгай 77533542
2 Амь-Эрдэнэ ӨЭМТ БГБХН 2-р хорооны цогцолбор байр 77533543
3 Ачлал-Налайх ӨЭМТ БГБХН 3-р хороо Дэнжийн 1 гудамж задгай 77533545
4 Суврага налайх ӨЭМТ БГБХН 4-р хороо нисэх 1 77533546
5 Амь-Эрдэнэ ӨЭМТ БГБХН 5-р хорооны цогцолбор байр /Гордок/ 77533544
7 Нарны эрч ӨЭМТ БГБХН 7-р хороо өвөршөнд задгай 77533542
8 Амь-Эрдэнэ ӨЭМТ БГБХН 2-р хорооны цогцолбор байр 77533543