Буцах

"UB HEALTHCARE WEEK" арга хэмжээ 2022 оны 11 сарын 16-17 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Эрүүл мэндийн удирдлага, эдийн засаг" бага хурлын судалгааны өгүүлэл, илтгэл хүлээн авч байна

            Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 2022 оны 11 сарын 16-17 өдрүүдэд зохион байгуулж буй"UB HEALTHCARE WEEK" арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах  "Эрүүл мэндийн удирдлага, эдийн засаг" эрдэм шинжилгээний хуралд судалгааны өгүүлэл, илтгэл хүлээн авч байна. Эрүүл мэндийн удирдлага, эдийн засагтай холбогдох илтгэл, өгүүллийг Boogiisodnom@gmail.com хаягаар, хуралтай холбоотой асуудлаар 88032863 дугаарын  утсаар холбогдож аваарай. Өгүүлэл, илтгэл хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр хүртэл

Хавсралт файл: