Буцах

2022 оны 03, 04, 05 дугаар сард шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан хувийн хэвшийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал, эмч нарын анхааралд

НЭМГ-аас Нийслэлийн Засаг даргын 2022.03.23-ны А/412, 2022.04.25-ны А/557, 2022.05.30-ны А/741 дүгээр захирамжаар эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхээр тусгай зөвшөөрлийг авсан хэвшлийн эрүүл мэндийн байгуулагуудад хяналт хийнэ.

Хяналт хийх хугацаа: 2022 оны 11, 12 дугаар сар

Хяналтад хамрагдах байгууллагын нэрс:

Хавсралт файл: