Мэдээний админ: Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв

Албан тушаал:
Е-мэйл хаяг:
mboldoo87@gmail.com
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 0
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0
Зөвлөгөө: 0