Мэдээний админ: Сүхбаатар ДЭМТ

Албан тушаал:
a
Е-мэйл хаяг:
info@sbemt.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
111111
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Ил тод байдал: 0
Зарын тоо: 5
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0
Зөвлөгөө: 0