Буцах

Урьдчилан сэргийлэх, Эрт илрүүлэх үзлэгээр дараах өвчин, эмгэгүүдийг илрүүлж, эмчлэх боломжтой.