Буцах

"UB HEALTHCARE WEEK" арга хэмжээ 2022 оны 11 сарын 16-17 өдрүүдэд зохион байгуулагдана

          Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 2022 оны 11 сарын 16-17 өдрүүдэд зохион байгуулж буй "UB HEALTHCARE WEEK" арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах  "Эмнэлзүйн онол практикийн бага хурал"-д судалгааны өгүүлэл, илтгэл хүлээн авч байна. Эрүүл мэндийн удирдлага, эдийн засагтай холбогдох илтгэл, өгүүллийг Boogiisodnom@gmail.com хаягаар, хуралтай холбоотой асуудлаар 88032863 дугаарын  утсаар холбогдож, харин эмнэлзүйн онол практиктай холбогдох илтгэл, өгүүллийг Odnoogombo88@gmail.com хаягаар, хуралтай холбоотой асуудлаар 88089920 дугаарын  утсаар холбогдож аваарай. Өгүүлэл, илтгэл хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр хүртэл

Татаж авах Татаж авах