Буцах

2021.10.01-НЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА НАРЫН ШУУРХАЙ ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ

2021.10.01-НЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА НАРЫН ШУУРХАЙ ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2021 оны 10 дугаар сарын 08                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

Хэрэгжүүлэх ажил

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах нэгж, ажилтан

Хэрэгжүүлсэн байдал

1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд яаралтай тусламж, мэс заслын өрөөний тоног төхөөрөмж дэд бүтцийн бэлэн байдлыг нягтлах

Төлөвлөгөө

Хугацаа

Ашиглалтын инженер

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нийт 95 ширхэг автомашин ашиглагдаж байгаагаас бүрэн тоногтой 40 ширхэг , хагас тоногтой 30 ширхэг, тоноггүй 25 ширхэг автомашин өвөлжилтийн бэлэн байдалд ашиглагдаж байна. Үндсэн хөрөнгөнд нийт 255 эмнэлгийн тоног төхөөрөмж байгаагаас хяналтын монитор 42 /100%/ ширхэг, амьсгалын аппарат 69 /100%/ ширхэг, дефибриллятор 79 /100%/ ширхэг, сорох аппарат 65 /100%/ ширхэг байна. Яаралтай тусламжинд ашиглагдаж байгаа нийт 190 /74%/ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөс  хяналтын монитор 40 /95%/ ширхэг, амьсгалын аппарат 50 /72%/ ширхэг, дефибриллятор 40 /50%/ ширхэг, сорох аппарат 60 /92%/ ширхэг байна.

2

2022 онд ерөнхий гэрээгээр эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэгдсэн худалдан авах үйл ажиллагаанд зөв оролцох, өртгийг бага байлгах менежментийг хийхэд холбогдох мэдээллийг Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, хяналт, эмийн зохистой хэрэглээ хариуцсан мэргэжилтэн /Д.Болдбаатар/-д ирүүлж хамтран ажиллах. Өөрийн байгууллагын онцлогийг тусгасан тайлбар мэдээлэлийг боловсруулан харилцан мэдээлэл солилцон эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллах.

Ерөнхий гэрээний захиалгын санал, хугацаа

Эмийн сангийн эрхлэгч

2022 онд ерөнхий гэрээгээр худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн захиалгыг байгууллагын онцлогт тохируулан гаргаж ЭМГ-ын Д.Болдбаатар мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.

3

Нийслэлийг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсрон гарч буйтай холбогдуулан холбогдох баримт бичигт харьяа байгууллагууд саналаа өгөх. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс /Б.Алтанзул/-т саналыг ирүүлж нэтгэгдэх, мэдээлэл дэмжлэг авах

Тайлан

Үр ашиг өндөр санал

Бодлого төлөвлөлт хариуцсан орлогч дарга

НЭМГ-н Энхтүвшин мэрэгжилтэнд 2021 оны 09 сарын 15-нд 2018-2021 оны 4 жилийн тайланд тус төвд тулгамдаж буй асуудлууд болон цаашид анхаарах асуудлуудад саналаа тусган явуулсан. Үүнд:

·      Авто машины парк шинчлэлт хийх, богино долгионы станц болон тоноглол авах, авто машины ариутгал халдваргүйтэлийн хэсэг байгуулах

·   Эмч эмнэлэгийн ажилчидын сургалт, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл, цалингын шатлалыг нэмэгдүүлэх, ачаалалыг бууруулах

Програм хангамжийн тасралтгүй, аюулгүй ажиллагаа, нууцлалт, бусад төрийн байгуулагуудтай хамтран ажиллах нөхцөлөөр хангах

4

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Хотын дүрэм батлагдах тул тус дүрмийн төсөлд эрүүл мэндийн чиглэлээр оруулах санал  хүргүүлэх.

Үр дүнтэй, хэрэгжихүйц санал

Бодлого төлөвлөлт хариуцсан орлогч дарга

Тус төв нь нийслэлийн 6 дүүрэгт хүүхдийн болон насанд хүрэгчидийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг газар дээрхи болон эмнэлэг хүртэлхи үйлчилгээг үзүүлдэг бусад эрүүл мэндийн байгуулагуудаас онцлог байгуулага юм.

Орчин цагт мэдээлэл технологи хөгжиж буйтай холбоотойгоор цахим орчин дахь гадууралт, стресс нэмэгдсээр байна. Үүнтэй холбоотойгоор эрүүл цахим орчин аяныг зохион байгуулах нь олон ач холбогдолтой байна.

5

СХД буюу УИХ-ын 28 -тойрогт нөхөн сонгууль болохтой холбогдуулан авч буй судалгаанд харьяа байгууллагууд идэвхитэй ажиллах

Хамааралгүй

6

Иргэд, олон нийтийг дархлаажуулалтандуриалж, Ковид-19 халдварын эсрэг вакцинжуулалтын цэгүүдийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах; вакцины 3-р тунгийн хамрагдалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах, вакцинжуулалтын талаар Дүүргийн ЭМТ -ийн дарга ДОК-той хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөө танилцуулан ажиллах

Хамрагдалтын тоо , хувь

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

2021 оны 08 сарын 19-25-ны дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, нийт 399 эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдаас  батлагдсан тохиолдол 97, жирэмсэн 8, эрүүл мэндийн шалтгаантай 4, өөрийн хүсэлтээр татгалзсан 12, бусад вакцин хийлгэсэн 18, ээлжийн амралттай 47 ажилтан байгаагаас хамрагдах ёстой 252  ажилтанаас 205 буюуу 81.3% Астразенека вакцины III тунд  хамрагдсан. Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Коронавируст халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай” А/69 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, заавар зөвлөмжийг байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулсан, дархлаажуулалтын талаар “Астразенека III  тунгын вакцины дараа илэрч болох урвал, хүндрэл, анхаарах зүйлс”-ийг дархлаажуулалтад хамрагдсан ажилтан, албан хаагчид сануулан ажиллаж байна.

7

Өвчлөлийн түвшин өндөр байсан байгууллага, хороо, орон сууц гэх мэт газруудад халдварын тархалтын шалтгааны тухай анализ хийх, нас барсан тохиолдлуудад анализ хийх,

 

Батлагдсан тоо, хувь

 

 

 

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

2021 оноос хойш байгууллагын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчдын халдварын Ковид-19 батлагдсан тохиолдол нийт 162 бүртгэгдсэн бөгөөд халдварын батлагдсан тохиолдол дээр анализ хийн ажиллаж байна.

 

8

Дүүргийн ЭМТ-үүд өөрсдийн дотоод сүлжээгээрээ ӨЭМТ-үүд дээр сайн дураар ажиллах хүмүүсийг бүртгүүлэх зарлал тавих, Глобал сангийн дэмжлэгт санхүүжилтээр сайн дурын үйл ажиллагааг явуулах талаар судлах

Хамааралгүй

9

Харьяа байгууллагууд хамрах нутаг дэвсгэр, байгууллагуудын хүрээний хэмжээнд Ковид -19 халдварын тархалтын шалтгааны тухай дүгнэлт гаргаж, халдвараас сэргийлэх зөвлөмж, шийдлийг гарган арга хэмжээг авах. Нийтийн эрүүл ахуй, халдварт өвчний хэлтийн Эмнэлгийн халдвар хариуцсан мэргэжилтэн /Б.Баатарсүх /-д 2021 оны 10 сарын 15 өдрийн дотор ирүүлэн нэгтгэх

Хамааралгүй

10

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 09 сарын 30-ны өдрийн“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай” 06 дугаар албан даалгавар батлагдан гарсан. Дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд Эмнэлгийн халдвар хариуцсан мэргэжилтэн /Б.Баатарсүх /-д тархвар судлаачын нэрийг ирүүлж, тархвар зүйн талаар дүгнэлт судалгаа хийх баг бүрдүүлэн ажиллах

Төлөвлөгөө

Хугацаа

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 09 сарын 30-ны өдрийн“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай” 06 дугаар албан даалгавар дагуу 16 зүйлтэй төлөвлөгөө гарган ажиллаж, салбар нэгжийн дарга нарт танилцуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  2021 Байгууллагын халдвар судлаач  эмч С.Пүрэвдулам, Д.Нямсүрэн, тандалтын баг 2021 оны Ковид-19 халдварын тоо болон холбогдох ажил, тоо статистикийн анализ хийн ажиллаж байна.

11

ЭМЯ-аас тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хяналт хийх ажлын хэсгийн шалгалтаас гарсан асуудлыг нэг бүрчлэн тус тусын байгууллага дээр засч залруулах, арилгах ажлыг зохион байгуулан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах.

Төлөвлөгөө

Хугацаа

 

Чанар аюулгүй байдал, дотоод хяналтын алба

1.      2021 оны 09, 10 дугаар сард тус байгууллага магадлан итгэмжлэлийн шалгалтад анх удаа бэлдэж, шалгуулсан. Хариу тайлан, чиглэл ирээгүй байгаа. Үүний дагуу ажил төлөвлөн ажиллахад бэлэн хүлээлттэй байна.

2.    ЭМД-ын системд шилжин орох байгууллагын төлөвлөгөө гарган  ажиллаж, EIN програмаас медсофт ХК-тай хамтран XML-д шилжүүлэн ажиллаж байна.

3.    Өвчний олон улсын ангиллаар нийт 116 эмч онлайн сургалтад хамрагдсан.

 Мөн салбаруудад очиж, оношийн бичилтийн талаар мэдээлэл сургалт 6 удаа орж мэдлэг сайжирсан.

4.    Эмнэлгийн автомашинд GPS суурилуулан ажил үйлчилгээндээ ашиглаж, дуудлагыг хүлээгдэл багатай гаргаж ажилласан.

5.    Гудамжинд ухаан алдаж унасан, эмнэлэг хүргэхэд гарсан алдаа, тохиолдуудыг судалж шалган, өглөөний 7 удаагийн яриан дээр нийт эмч, зохицуулагч нарт сануулж анхааруулан ажилласан.

12

Цэрэг татлагын эрүүл мэндийн үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах, цэргийн насны залуучуудын эрүүлжилтийн талаар мэдээллийг ирүүлэх

Хамааралгүй

13

Байгууллагын машины судалгааг ирүүлэх,  түргэний машины бэлэн байдлын үнэлгээ хийж цаашид урт хугацааны төлөвлөлтөд парк шинэчлэх, хүчин чадлыг сайжруулах, технологийн шинэчлэл хийх, чанарын түвшинг ахиулах стратегийн хүрээнд төлөвлөлт хийж нэгдсэн төлөвлөлтөд оруулах боломжийг бүрдүүлэх ажлыг 2021 оны 10 сарын 15 өдрийн дотор хийж Чанарын удирдлага, аюулгүй байдлын хэлтэст ирүүлж нэгтгэгдэх.

Төлөвлөгөө

Судалгаа

 

Авто бааз, аж ахуй хариуцсан орлогч дарга

Моннис моторс ХХК-аас 2021 онд багтаан автомашины эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн суурилуулахаар шийдвэрлэсэн. Автомашины судалгаа, парк шинэчлэлтийн судалгаа, нөхөн хангалтын судалгааг хавсралтаар хүргүүллээ.

14

Ковид-19 халдвараас шалтгаалсан өвчлөл, ТТТӨ-ний тохиолдлын түвшин ихсэх үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөлтийг бэлтгэн НЭМГ-т 2021 оны 10 сарын 15 өдрийн дотор ирүүлэх

Төлөвлөгөө

Хугацаа

Эрсдлийн менежер

1.    “Байгууллагын гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж,  гамшгаас хамгаалах ажлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах” тухай 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-нд тодотгосон.

2.    Тус төв нь нийслэлийн хэмжээнд 24 цагийн турш түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Covid 19-н одоогийн нөхцөл байдал болон томуугийн улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан нийт ажилчидаа томуугийн дархлаажуулалтанд хамруулах 350 тунг захиалах хүсэлт илгээсэн.

3.    Дуудлагын тоо нэмэгдэх үед ажиллах ТТТӨ-ний идэвхжил дэгдэлт болон Ковид-19-ын үед ажиллах эрчмийг сайжруулах төлөвлөгөөний дагуу  дуудлагын тоо 5%-аар өсөхөд салбар тус бүрд 16 цагаар 1 баг нэмж ажиллуулах 10%-аар өсөхөд салбар тус бүрд 16 цагаар 2 баг нэмж ажиллуулах тодотголын дагуу 9 дүгээр сарын дундаас Чингэлтэй, Хан-Уул салбарт 16 цагаар 2 эмч, 2 машин, 2 жолооч тус тус нэмсэн. Нийт 46 машин, амралтын өдөр 48 машин эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ажиллаж байна.

15

Тандалтын багуудын эрэмбэлэн ангилалт дээр тусгайлан анхаарч ажиллах, улаан эрэмбээр үнэлэгдсэн гэрээр буй хүмүүст хандсан анхаарал, тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдлыг сайжруулах, ӨЭМТ-үүд болон тандалтын багийн уялдаа холбоог хангах

Хамааралгүй

16

Ковид-19 халдварын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бусад ажлуудыг сурталчилах ажилд санал ирүүлэх

Төлөвлөгөө

Хугацаа

Сургалт, гадаад харилцааны албаны дарга

1.            Covid 19 –н үеийн бэлэн байдлыг ханган ажиллахад зориулан хийсэн сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаа

2021 оны 01 сарын 20-ны өдөр НЭМГ-аас зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийн байгууллага дахь Ковид 19 үеийн халдварын сэргийлэлт хяналт” сэдэвт цахим сургалтад төвийн нийт 78 эмч хамрагдсан.

Ø  НЭМГ-аас 2021.05.15-ны өдөр зохион байгуулсан “Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл зөв өмсөх, аюулгүй тайлах” сэдэвт сургалтад төв болон салбар нэгжийн эмч ажилчид хамрагдсан.

Ажилчдын гар хэрхэн зөв халдваргүйжүүлэх болон  хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх тайлах дарааллыг зөв хийж байгаад болон сургалтыг 2021 оны 07 сараас эхлэн тогтмол дотоодын хяналт үнэлгээг хийж, зөвлөгөө зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна. Мөн усны гутал, нүдний шилийг хэрхэн халдваргүйжүүлэх талаар зөвлөгөө зөвлөмжөөр ханган сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна.

Салбар нэгжүүд дотооддоо хамгаалах хувцас өмсөх тайлах дадлагыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.

Ø  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс  2021 оны 05 дугаар сарын 05 болон 06-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Коронавурист халдвартай гэрийн тусгаарлалтад эмчлэгдэж байгаа өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, хяналт, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, халдварын сэргийлэлт хяналт ” цахим сургалтад тус төвийн эмч нар хамрагдлаа.

Ø  Коронавурист халдвартай гэрийн тусгаарлалтад эмчлэгдэж байгаа өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Этүгэн” их сургуулийн багш, их эмч Оньгэрэл ээр 2021 оны 05 сарын 15 өдрөөс төвийн 3 ээлжийн 30 эмч нарт зориулан “Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх, оношилгоо, эмчилгээ” сэдэвт 15 өдрийн хугацаатай сургалтыг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан өдөрт 10 суралцагчийг  хамрагдахаар зохион байгуулан явуулсан.

Нийт 5 салбар нэгждээ зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратыг шинээр байршуулсан. Сургалтын төгсгөлд амжилттай суралцсан эмч нартаа хуваарилан өгч, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглан ажиллана. Ингэснээр газар дээрх эмнэлгийн яаралтай тусламж  үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл бололцоо сайжирна.

2.            2021 оны 01 сараас сургалтын албанаас “Covid19-н халдварыг хамар залгиурын арчдасаар  түргэвчилсэн оношлуур ашиглан оношлох” талаар бичлэг ашиглан цахимаар мэдлэг олгох сургалтыг тогтмол зохион байгуулан явуулан ажиллалаа.

3.            2021 оны 10 сарын 01-ээс 05 ны хооронд  Нийслэлийн  эрүүл мэндийн газар болон Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв хамтран Нийслэлийн дүүргүүдийн COVID19 -ийн халдварын шуурхай, хариу арга хэмжээнд ажиллаж буй дуудлагын авто машинуудын тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал  болон тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй багийн үйл ажиллагаанд тандалт судалгааг хийж  дараах байдлаар үнэлсэн. БГДЭМТ өөс 2 авто машин, ЧДЭМТ 2 авто машин,  БЗДЭМТ 1 авто машин, ХУДЭМТ 10 авто машин нийт 4 дүүргийн15 авто машин шалгуулсан.

17

НЗД-ын захирамжаар эмнэлгийн бус мэргэжилтэй 417 хүнийг ӨЭМТ-үүд дээр хуваарилан дайчилж ажиллуулахтай холбогдуулан ажилтнуудыг арга зүйгээр хангах, үр дүн гүйцэтгэлийг хянах

Хамааралгүй

18

ХӨСҮТ -д халдварт өвчний тухай олон төрлийн судалгаа хийгддэг бөгөөд харьяа байгууллагын дарга нар нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудаа мэргэшүүлэх зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор судалгааны ажил хийх талаар суралцуулах, нэр дэвшүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны нэрийг НЭМГ-ын Захиргаа удирдлагын хэлтэст ирүүлэх

Хамааралгүй

             

 

 

 

                                            ХЯНАСАН:

                                            ДАРГА                                                         С.АРИУНБОЛД

 

                                           БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:

                                           ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН                    Д.ОЮУНМАА

 

 

 

 

 

АВТОМАШИН АШИГЛАЛТЫН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Автомашинымарк

Үйлдвэрлэсэнон

Худалданавсанон

Ашиглалтандорсонон

Гүйлт

 

Ашиглалтынхугацаадууссанэсэх

Нийтгүйлт /км/

Үүнээс 2021 оныгүйлт /км/

1.     

НиссанУрбан 7120 УАМ

2019

2019

2021 01 сар

12897

12897

 

2.     

НиссанУрбан 7140 УАМ

2019

2019

2020 11 сар

13828

13828

 

3.     

НиссанУрбан 7150 УНБ

2019

2019

2021 01 сар

10213

10213

 

4.     

НиссанУрбан 7160 УАК

2019

2019

2020 12 сар

11313

11313

 

5.     

НиссанУрбан 7190 УАМ

2019

2019

2020 12 сар

11560

11560

 

6.     

НиссанУрбан 7712 УАМ

2019

2019

2020 11 сар

11747

11747

 

7.     

НиссанУрбан 7713 УАМ

2019

2019

2021 01 сар

9666

9666

 

8.     

НиссанУрбан 8010 УБЭ

2019

2019

2021 01 сар

8848

8848

 

9.     

НиссанУрбан 6040УАР

2019

2019

2021 01 сар

11460

11460

 

10.   

НиссанУрбан 5456 УНП

2019

2019

2021 02 сар

10905

10905

 

11.   

НиссанУрбан 8380УАР

2019

2019

2021 01 сар

9755

9755

 

12.   

НиссанУрбан 1578 УНЕ

2019

2019

2021 01 сар

8392

8392

 

13.   

НиссанУрбан 7060 УНБ

2019

2019

2021 02 сар

11683

11683

 

14.   

НиссанУрбан 7030 УАР

2019

2019

2021 01 сар

11618

11618

 

15.   

НиссанУрбан 1577 УНЭ

2019

2019

2021 01 сар

11688

11688

 

16.   

НиссанУрбан 5176 УАР

2019

2019

2021 02 сар

9861

9861

 

17.   

НиссанУрбан 5136 УАР

2019

2019

2021 04 сар

10616

10616

 

18.   

НиссанУрбан 5216 УАР

2019

2019

2021 04 сар

9346

9346

 

19.   

НиссанУрбан 5316 УАР

2019

2019

2021 03 сар

7786

7786

 

20.   

НиссанУрбан 5246 УАР

2019

2019

2021 03 сар

6949

6949

 

21.   

НиссанУрбан 5146 УАР

2019

2019

2021 03 сар

8132

8132

 

22.   

НиссанУрбан 5326 УАР

2019

2019

2021 03 сар

9247

9247

 

23.   

НиссанУрбан 5126 УАР

2019

2019

2021 02 сар

100

100

 

24.   

Форд

2060УАЕ

2019

2019

2019-10 сар

4194

1838

 

25.   

Форд

2070УАЕ

2019

2019

2019-10 сар

6481

4152

 

26.   

Форд

2090УАЕ

2019

2019

2019 10 сар

7343

4959

 

27.   

Нанжинг

6780УАК

2020

2020

2020 05 сар

14342

3569

 

28.   

Старекс

2305УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

148222

33469

 

29.   

Старекс

2310УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

164695

29296

 

30.   

Старекс

2315УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

158674

30551

 

31.   

Старекс

 2340УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

158532

18300

 

32.   

Старекс

2360УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

151850

31629

 

33.   

Старекс

2205УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

180472

27750

 

34.   

Старекс

2210УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

176351

31227

 

35.   

Старекс

2230УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

158284

33078

 

36.   

Старекс

2240УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

158081

34649

 

37.   

Старекс

2250УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

155915

22468

 

38.   

Старекс

2275УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

162786

32416

 

39.   

Старекс

2295УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

180896

34318

 

40.   

Старекс

2560УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

172578

34435

 

41.   

Старекс

2570УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

193507

33498

 

42.   

Старекс

 2580УБҮ

2014

2014

2014-07 сар

175918

34339

 

43.   

Старекс

8323УНИ

2014

2014

2014-06 сар

193900

19848

 

44.   

Старекс

8323УНИ

2014

2014

2014-06 сар

196156

32949

 

45.   

Старекс

8348УНИ

2014

2014

2014-06 сар

190371

37586

 

46.   

Старекс

8358УНИ

2014

2014

2014-06 сар

172436

18344

 

47.   

Старекс

 8363УНИ

2014

2014

2014-06 сар

224247

36293

 

48.   

Старекс

8368УНИ

2014

2014

2014-06 сар

194607

23455

 

49.   

Старекс

8373УНИ

2014

2014

2014-06 сар

200376

34239

 

50.   

К.Бонго

9879 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

76522

30121

 

51.   

К.Бонго

9794 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

69570

23563

 

52.   

К.Бонго

9324 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

88814

33967

 

53.   

К.Бонго

 9314 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

70803

31703

 

54.   

К.Бонго

9762 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

73225

23509

 

55.   

К.Бонго

9354 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

60707

10208

 

56.   

К.Бонго

9854 УНЧ

2016

2016

2016-11 сар

55175

26196

 

57.   

К.Бонго

9882 УНЧ

2016

2016

2009-10 сар

74735

29666

 

58.   

К.Бонго

 9849 УНЧ

2016

2016

2009-10 сар

60195

19551

 

59.   

Уаз

0731 УНТ

2014

2014

2014-09 сар

98475

18448

 

60.   

Уаз

 1063 УНТ

2014

2014

2014-09 сар

84211

15745

 

61.   

Уаз

2447 УНТ

2014

2014

2014-09 сар

107311

15695

 

62.   

Уаз

2260 УНТ

2014

2014

2014-09 сар

92255

14606

 

63.   

Старекс О327УНТ

2012

2012

2013-02 сар

260476

28295

дууссан

64.   

Старекс О327УНТ

2012

2012

2013-02 сар

261774

28438

дууссан

65.   

Старекс О382УНТ

2012

2012

2013-02 сар

260765

30026

дууссан

66.   

Старекс

8959УНТ

2012

2012

2013-02 сар

254714

31406

дууссан

67.   

Старекс

8962УНТ

2012

2012

2013-02 сар

241151

22429

дууссан

68.   

Старекс

8964УНТ

2012

2012

2013-02 сар

258165

30200

дууссан

69.   

Старекс

8979УНТ

2012

2012

2013-02 сар

267546

35583

дууссан

70.   

Старекс

8984УНТ

2012

2012

2013-02 сар

236162

28455

дууссан

71.   

Старекс

9019УНТ

2012

2012

2013-02 сар

246147

28663

дууссан

72.   

Старекс

9029УНТ

2012

2012

2013-02 сар

264516

36304

дууссан

73.   

Старекс

9049УНТ

2012

2012

2013-02 сар

242578

21223

дууссан

74.   

Старекс

9054УНТ

2012

2012

2013-02 сар

255914

33816

дууссан

75.   

Старекс

9064УНТ

2012

2012

2013-02 сар

254582

31491

дууссан

76.   

Старекс

9074УНТ

2012

2012

2013-02 сар

287717

33844

дууссан

77.   

Старекс

9084УНТ

2012

2012

2013-02 сар

272017

35307

дууссан

78.   

Киа

4202УНВ

2012

2012

2013-08 сар

117549

20914

дууссан

79.   

Киа

4872УНВ

2012

2012

2013-08 сар

85355

13488

дууссан

80.   

Камаз

5795 УБЛ

2003

2003

2003

105555

1666

дууссан

81.   

Старекс 6556УНӨ

2011

2011

2012-01 сар

117473

18380

дууссан

82.   

Старекс

4847УНЭ

2011

2011

2011-11 сар

117753

16382

дууссан

83.   

Хайсе

7412УБО

2008

2008

2019-02 сар

173896

15156

дууссан

84.   

Хайсе

7352УБО

2006

2006

2019-02 сар

188962

15786

дууссан

85.   

Гранвиа 7312УБО

2005

2005

2019-02 сар

247810

17391

дууссан

86.   

Тоёота

1103 УБР

2009

2009

2009-01 сар

395268

3550

дууссан

87.   

Старекс О362УНТ

2012

2012

2013-02 сар

248436

32775

дууссан

88.   

Туксон

0393 УНИ

2011

2011

2011-07 сар

343485

26581

дууссан

89.   

Старекс2046УНЭ

2012

2012

2012- 5 сар

289661

30176

дууссан

90.   

Старекс О524УНТ

2012

2012

2013-02 сар

268915

34142

дууссан

91.   

Старекс О564УНТ

2012

2012

2013-02 сар

264737

34628

дууссан

92.   

Старекс О574УНТ

2012

2012

2013-02 сар

260233

34995

дууссан

93.   

Старекс О352УНТ

2012

2012

2013-02 сар

237248

33789

дууссан

94.   

Старекс

 8904 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

268492

34806

дууссан

95.   

Старекс

 8954 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

257116

34329

дууссан

96.   

Старекс

 8957 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

261434

34754

дууссан

97.   

Старекс

 8975 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

244269

36046

дууссанактбичигдсэн

98.   

Старекс

0548УНС

2011

2011

2012- 01 сар

310879

17596

дууссанактбичигдсэн

99.   

Старекс

8937 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

251068

9513

дууссанактбичигдсэн

100.                

Старекс

 9039 УНТ

2012

2012

2013-02 сар

249550

29903

дууссанактбичигдсэн

101.                

Уаз

2207УНТ

2014

2014

2014-09 сар

48170

683

дууссанактбичигдсэн

102.                

Форд

1765УНЧ

2012

2012

2013-07 сар

109973

0

дууссанактбичигдсэн

 

 

АВТОМАШИНЫ НАСЖИЛТЫН СУДАЛГАА

 

АВТОМАШИНЫ НӨХӨН ХАНГАЛТЫН ГРАФИК

 

АВТОМАШИНЫ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА

Дд

Огноо

Данснаас хасагдах автомашины тоо

Парк шинэчлэлтээр шинээр авах автомашины тоо

1

2021

6

 

2

2022

34

30

3

2023

-

30

4

2024

10

30