Буцах

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ