Буцах

2021.08.27НЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА НАРЫН ШУУРХАЙ ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВАРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ

2021.08.27НЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА НАРЫН ШУУРХАЙ ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВАРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2021 оны 09 дүгээр сарын 06                                                                                             Улаанбаатар хот

Д/Д

Хэрэгжүүлэх ажил

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах нэгж, ажилтан

Хэрэгжүүлсэн байдал

1

Өвөлжилтийн бэлэн байдлыг бүрэн хангах

Төлөвлөгөө

-Хугацаа

 

Авто бааз аж ахуй хариуцсан орлогч дарга

2021 оны 8 сарын 31-ний өдөр өвөлжилтийн бэлэн байдлын 12 зүйлтэй гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, ажлын гүйцэтгэл 82 хувьтай хийгдэж байна.

2

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах Шинэ платформын хүрээнд өөрийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх ажлыг  2022 оны төлөвлөлтөд тусгаж ажиллах

Шинэ санаа

Сургалт гадаад харилцааны алба

2021-2022 яаралтай тусламжийн эмч болон жолооч  нарт эмнэлзүйн гарыг авлага боловсруулж ажиллаж байна.

 

Гадаад харилцааны хүрээнд урд хамтран ажиллаж буй Герман улсын / Эссэн хотын Гал унтраах яаралтай тусламжийн/  болон Япон улсын  /AMDA/  олон улсын байгуулгуудтай хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх.

Эмч эмнэлэгийн ажилчдыг яаралтай тусламжийн мэргэжлийн онлайн сургалтанд хамруулж ур чадварын хөгжүүлэх, гадаад хэлний мэдлэгийн дээшлүүлэх зорилгоор мэргэжлийн байгуулгуудтай хамтран ажиллах.

Суралтын албаны үйл ажиллагааг улам өргөжүүлэн  ЭМЯ, ЭМХТ, ЭМГ болон мэргэжлийн байгуулгуудтай  хамтран ажиллах  болно.

 

 

 

3

Салбарын хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор шинээр байгуулагдаж буй НЭМГ-ын даргын зөвлөлд харьяа байгууллага, төрийн бус байгууллага, үйлчлүүлэгчид, олон нийт, нутгийн захиргааны байгууллагаас төлөөлөн ажиллах саналаа өгөх

 

Хүний нөөцийн алба

НЭМГ-н даргын зөвлөлд ажиллуулах ажилтны нэрийг 2021 оны 9 дүгээр сар 6- ны өдөр албан бичгээр газарт  санлыг хүргүүлэв.

4

2022 онд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтыг ерөнхий гэрээгээр хийх тул НЭМГ-ын ЭТХ-тэй хамтран ажиллах, төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох

Үр дүн

Хувь

Эмийн сангын эрхлэгч,

санхүүгийн алба

2022 оны эм эмнэлгийн хэрэгсэлийн ерөнхий гэрээний захиалгыг 12 заалтаар НЭМГазарт хүргүүлсэн

5

Хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор угаарын хийн хордлогын сэрэмжлүүлгийг иргэдэд өгөх

Угаарын хийн хордлого багасах

Чанар аюулгүй байдал, дотоод хяналтын алба /Энхцэцэг/

 

Дэлхийн Монголчуудын радио 88.3-д шууд эфирт “Угарын хийн хордлогоос сэргийлэх, анхны авах арга хэмжээ”  сэдвээр иргэдэд, зөвлөгөө, эрт сэрэмжлүүлэг хүргэсэн

 

6

ӨЭМТ-ийн үзүүлдэг зарим нэг тусламж үйлчилгээ, үзлэгийг ДЭМТ-үүд рүү татах ажлыг зохион байгуулах

7.     Анхан шатны тусламж үйлчилгээн дээр телемедицинийг ашиглах

Хамааралгүй

7

Анхан шатны тусламж үйлчилгээн дээр телемедицинийг ашиглах

Хамааралгүй

 

 

 

 

 

8

Дүүргүүдэд өөрийн харьяа нутаг дэвсгэртээ 24 цагаар үйлчлэх Call center үйлчилгээг ажиллуулах, чанаржуулах. НОК-ийн Шуурхай штабын нэгдсэн удирдлаганд ажиллуулах

Хамааралгүй

9

Пүрэв гараг бүр 07:30 цагт НОК-ын Шуурхай Штаб дээр Ковидын халдварын хариу арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн чиглэлээр шуурхай хурал хийдэг ба харьяа байгууллагын дарга нараас оролцож, асуудлаа тавьж ажиллах

Угаарын хийн хордлого сэдвээр PPT

 

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

-Угаарын хийн хордлогийн дуудлаганд үнэлэлт хийж НЭМГ-т тогтмол мэдээлж байна.

-“Угаарын хийн хордлого” сэдвээр 15 минутын шторк гарган eguur.mn сайтад байршуулж эмч нарын сургалтыг төлөвлөн ажиллаж байна.

10

Коронавирусын халдвар /КОВИД-19/ үеийн тусламж үйлчилгээ, хариу арга хэмжээний хүрээнд НЭМГ-ын даргын албан даалгаврыг шинэчилж дахин хүргүүлэх ба тайлан, гүйцэтгэлийг 2021 оны 09-р сарын 30-ны дотор ирүүлэх

Тусламж үйлчилгээ сайжрах

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

ЭМС-ын 05-р албан даалгаврын хүрээнд 15 зүйлийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган салбар төвүүдэд хүргүүлж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

11

Гэрийн тусгаарлалт, ажиглалтын хүртээмж, үйлчилгээг сайжруулах ажлын хүрээнд ӨЭМТ-үүдэд нэмэлтээр нөөц бүрдүүлэн, багийн тоог нэмэгдүүлэн ажиллах, шинээр хэрэгжүүлж буй телемедицины хяналтыг ашиглан хамтран ажиллах. Тандалт, хариу арга хэмжээний багаа халдварын идэвхтэй уяалдуулан нэмэгдүүлж ажиллах

Хамааралгүй

12

Коронавирусын халдвар /КОВИД-19/ ын хариу арга хэмжээний эрчимжүүлсэн төлөвлөгөө, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж НЭМГ-аар хянуулах

Үр дүн

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд коронавирусын халдварын үеийн хариу авах арга хэмжээг тодотгон, эм эмнэлгийн хэрэгсэлийн 3 сарын нөөцийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

13

Эмнэлгийн ор, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хүчилтөрөгчийн баллон, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангах, хандив тусламж болон ЭМЯ, НЭМГ-аас нийлүүлэгдэж буй тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлд нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичиг хөтлөлтийн дүрэм шаардлагыг хангаж ажиллах, нөөцийн удирдлагын мэдээллийг  өөрийн биеэр хариуцах

Бэлэн байдал хангагдах

Санхүүгийн анхан шатны бүртгэл сайжрах

Эмийн сангийн эрхлэгч,

Санхүүгийн  алба

Бэлэн байдал хангаж, хандив тусламжаар ирж байгаа эм эмнэлгийн хэрэгсэлийг санхүүгийн бүртгэлд бүртгэн авч хяналт тавин ажиллаж байна.

14

Хэвтүүлэн эмчлэх орны төлөвлөлтөд анхаарч, нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллах /жирэмсэн эх, насанд хүрэгсэд, хүүхэд/

Хамааралгүй

15

Гэрийн хяналт, ойрын хавьтлын ажиглалт, тусгаарлалтад шаардлагатай хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хийн хуваарилалт, зохион байгуулалтыг оновчтой хийх

Хамааралгүй

16

Эмч нарыг чадавхижуулах сургалт хийх

Эмч нарын чадвар

Сургалт гадаад харилцааны алба

2021-2022 онд 4 модуль бүхий инерактив сургалын онлайн хичээл гаргах үүнд дараах сэдвүүд багтав:

-Насанд хүрэгчдийн Амилуулах сууь тусламж

-Эмнэлэг хүртлэх лавшруулсан тусламж

-Нярайн сэхээн амьдруулалт

-Гэмтлийн үеийн

лавшруулсан тусламж

 

17

Хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаа болон зуны амралт дуусч байгаатай холбоотой орон нутгаас хот руу ирэх иргэдийн тоо нэмэгдэх тул тусгаарлах байрны тоог нэмэгдүүлэх

Хамааралгүй

18

Пневмококын вакциныг Ковид-19 халдварын тохиолдол ихтэй хороо, өрхийн судалгаан дээр үндэслэн хийх, мөн 11-ээс доош насны хүүхэд болон эрсдэлт бүлгийн хүмүүст тарих тухайд анхаарч мэргэжлийн багуудтай хамтран ажиллах

Хамааралгүй

 

 

ХЯНАСАН:

                                           ДАРГА                                                           С.АРИУНБОЛД

БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:

                                         БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН

                                         ОРЛОГЧ ДАРГА                                                    Ж. АРИУНБОЛД